İNSAN KAYNAKLARI

BOYBEY İnsan Kaynakları Politikamız;

    Şirketimizin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda;

 • En iyi yetenekleri ve şirket kültürümüze en uygun kişileri bünyemize katarak insan gücü ihtiyacını karşılamak;
 • En önemli sermayenin çalışanlarımız olduğu gerçeğiyle hareket ederek, insana değer vererek motive edici, mutlu bir çalışma ortamı oluşturmak.
 • Modern İnsan Kaynakları sistemlerini hayata geçirmek
 • Eğitimler ve çeşitli çalışmalar ile insan kaynağımızı geliştirmek, çalışanlarımızı kariyer hedeflerine hazırlamak.
 • Başarılı çalışanlar ile şirket sürdürülebilirliğine ve hedeflerine ulaşılmasına en büyük desteği vermektir.

    Bu doğrultuda nitelikli iş gücü tarafından tercih edilen, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ilke ve sorumlulukları dâhilinde çalışanlarını bilinçlendiren ve iş süreçlerini şekillendiren bir firma olmak; değişime ve yeniliğe açık, öğrenen ve sürekli kendini geliştirme çabası gösteren, takım ruhu ve "Biz Bilinci" ile hareket ederek çabalarını kişisel performansın yanında şirket performansına yansıtan bir çalışan profili yakalamak ve çalışanlarımızın aidiyet duygularını güçlendirmek için onlara sağlanan gelişim olanakları ile performansa dayalı ücret ve kariyer fırsatlarını şirket imkânlarına paralel olarak iyileştirmek ana hedeflerimiz arasındadır.Neden Bizimle Çalışmalısınız ?

    

 • 30 yıllık tecrübe,
 • Geniş ürün yelpazesi,
 • Güçlü çözüm ortakları,
 • %100 müşteri memnuniyeti,
 • Yüksek hedeflere sahip,
 • Büyümeye yatırım yapan,
 • Dinamik,
 • Yeni teknolojileri kullanan,
 • Ar-Ge üzerinde çalışmalar,
 • Yeni fikirlere ve sürekli gelişmeye açık,
 • Uluslararası firmalarla yapılan işbirlikleri ile uluslararası çalışma kültürüne sahip olmamız.

    Uluslararası firmalarla yapılan işbirlikleri ile uluslararası çalışma kültürüne sahip olmamızHedefler ve Performansa Dayalı Değerlendirme

    Yönetimin ve çalışanların çabalarını ortak bir amaca yönlendirerek çalışanların performansını, dolayısıyla şirketin performansını artırmak, şirket amaçlarına uygun bireysel performans hedeflerini saptamak, çalışanların potansiyelini değerlendirmek, gelişme gerektiren yönleri ile ilgili eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, çalışanların başarılarının tanınması ve ödüllendirilmesine olanak sağlamak, yönetici ve çalışanlar arasında etkin bir iletişim anlayış ve güven ortamı oluşturmak amacıyla performans değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Bu kapsamda çalışanlarımıza, işe bağlı olarak hedefler ve yetkinliklere dayalı bir performans değerlendirme sistemi uygulanır.

Çalışma Ortamı

    Çalışanlarımıza güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunmak temel önceliğimizdir. İşe girişlerde iş başı eğitimleri verilmesiyle ve kişisel koruyucu ekipman tedarik edilerek çalışanın güvenli bir şekilde işe başlaması sağlanmaktadır. Tekrarlanan iş sağlığı, iş güvenliği, çevre ve ilkyardım eğitimleri ile hem çalışanlarımızın sağlığının ve güvenliğinin korunması amaçlanmakta hem de kişisel gelişimlerine katkıda bulunulması sağlanmaktadır. Her yıl periyodik olarak tekrarlanan işyeri sağlık taramaları yapılmaktadır.

    İşyerimizde revirimiz ve sağlık birimimiz olup, iş yeri hekimimiz, hemşiremiz ve acil tıp teknisyenimiz bulunmaktadır. Sertifikalı iş güvenliği uzmanımız tam zamanlı olarak görev yapmaktadır.